Velkommen til Greorkgaard's website

Velkommen til hjemmesiden for en af Gedsers ældste gårde. Ældste del af bygningerne kan spores tilbage til ca. 1677, men store dele blev ændret markant efter en brand i 1976.

Willkommen auf der Webseite von einem der ältesten Höfe Gedser. Der älteste Teil der Gebäude auf etwa zurückverfolgen Im Jahre 1677, aber viele Teile wurden erheblich nach einem Brand im 1976 geändert.

Welcome to the website of one of Gedser oldest farms. The oldest part of the buildings can be traced back to about In 1677, but many parts were changed considerably after a fire in the 1976th