Historien

Historien om Greorkgaard - hvorfor hedder den som den gør?

I følge lokalhistorien blev gården registreret første gang i 1677 som en fire længet gård - før det havde der ligget en gård i form af et Langhus på stedet. Hvorvidt det oprindelige langhus indgik som en del af den nuværende konstruktion vides ikke.
Vi kan heller ikke med sikkerhed sige at det nuværende stuehus stammer fra den tid, men ved flere renoveringer er der tydelige tegn på at det er de oprindelige konstruktioner.

De fleste ældre borgere i Gedser kender gården som "Boesens Gård", som angiveligt stammer fra midt i 1930'erne, hvor gården blev købt af familien Boesen - i hvis eje den var frem til omkring år 2002, hvor den blev solgt og jorden skilt fra bygningerne som så blev solgt til nuværende ejere i 2003.

Navnet "Greorkgaard" skulle i følge historien stamme helt tilbage til omkring 1800, hvor Grethe Kock og hendes mand ejede gården. Hun drev gården videre efter mandens død og tog sig bl.a. af egnens mindre velstillede børn - gav dem mad, tøj mv., mod at de hjalp til på gården. Navnet skulle således være en sammentrækning af hendes navn til "Greork".

I 1976 brændte omkring halvdelen af gården ned idet længen mod øst forsvandt helt. Den østlige ende af stuehuset blev svært beskadiget og halvdelen af den nordlige længe blev halveret.
I 1977 blev den store gulstens bygning opført til maskiner og lignende, i stedet for stalden - længen mod øst. Den nordlige længe blev afkortet og er delvist opført i gule teglsten og portrummet forsvandt så der blev en åben indkørsel.