Miljøet i ombygninger

Ved renoveringer og ombygninger er der taget højde for miljøet

Ved ombygninger tages der i videst muligt omfang hensyn til bygningens oprindelige udseende - således er der skiftet en del bindingsværk ud med nyt bindingsværk i egetræ - en langsommelig proces idet nyt egetræ i de dimensioner er svære at skaffe og er ret bekostelige.

I 2006 blev det gamle oliefyr/kedel udskiftet med et nyt og moderne som sparede meget olie, samtidig blev brændeovnen udskiftet til en mere moderne og miljøvenlig udgave og med en varmeveksler (gris) indbygget, så vi kunne sende overskudsvarmen ud til fyret og ud i centralvarmen.

I 2012 blev der etableret et 6 KW solcelle anlæg med panelerne stort set direkte mod syd og nye og topisolerede vinduer blev sat i.

I 2014 blev oliefyret afløst af en 16 KW  luft til vand varmepumpe  der forsyner de 248 m2 beboelse med varme og varmt vand - stadig med brændeovnen tilsluttet, så overskudsvarmen nu går til en 300 l buffertank.